Eğitim Sen, Aday Öğretmenlik Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’a gidiyor

Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na bağlı çıkarılan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’nin geri çekilmesi talebiyle, Türkiye’de eş vakitli olarak vilayet ve ilçe ulusal eğitim müdürlükleri önünde açıklama yaptı.

ANKA’nın haberine nazaran, Ankara Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü önünde dün akşam yapılmak istenen basın açıklamasına polis müsaade vermeyince öğretmenler taleplerini kaldırımda duyurmaya çalıştı.

Eğitim Sen Genel Lideri Prof. Dr. Nejla Şura ve sendika yöneticilerinin katıldığı açıklamada Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Lideri Hüseyin Esaslı basın açıklamasını okudu. Okunan metinde lisana getirilen davet şöyle:

“Öğretmenlik Meslek Kanunu yalnızca kamuda çalışan öğretmenlere yönelik olarak dar bir çerçevede düzenlenmişti. Eğitim işçilerini, meslek basamaklarına ayırarak bölen ve eşit işe eşit fiyat prensibine alışılmamış bir içerikte hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmelik düzenlemesi eğitimi daha da karmaşık hale getirdiği açıktır.

Tıpkı işi yapan öğretmenler ortasında takımlı, kontratlı, fiyatlı öğretmenler ayrımına; uzman öğretmen ve baş öğretmen üzere yeni statüler eklenmesini hakikat bulmuyoruz. Adaylık imtihanının kaldırılması ve imtihanın fonksiyonunun Ulusal Eğitim bünyesinde kurulacak bir kıymetlendirme kuruluna devredilmesi öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında şaibeli ve adaletsiz uygulamaları kaçınılmaz olarak gündeme getirecek öğretmen atamalarına olduğu üzere bu mevzuda da ayrımcı ve haksız uygulamaların önünü açacaktır.”

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Eğitim Sen Genel Lideri Nejla Konsey ise yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvuracaklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Neden bu sıkışık kaldırımdayız? Zira aylardır, haftalardır Ulusal Eğitim Bakanlığı’ndan bu bahisteki görüşlerimizi tabir etmek üzere randevu alamamaktayız. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenleri bölmek, öğretmenler üzerinde baskı oluşturmak, öğretmenlerin sahip olduğu en dayanışmacı kültürü istila etmek üzere çıkartılmış bir yasa olduğunu çok açık ve net bir formda ortaya koyduğunu söz etmek gerekiyor. Bundan 20 yıl evvel öğretmenler odasında yüklü bir tek öğretmen vardı. O öğretmen kıdeme dayalı bir fiyat almaya çalışırdı. Problemleri yok muydu, vardı lakin bugün okullarımızda üç öğretmen var. Fiyatlı öğretmen, kontratlı öğretmen, takımlı öğretmen. Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla çıkan yönetmelik ile bu sefer takımlı öğretmenler 3’e ayrıldı. Artık öğretmenler odasında hakları gasp edilen fiyatlı öğretmenler var, hakları gasp edilen kontratlı öğretmenler var, güvencesizliğe itilmiş…

Bir yandan anayasaya ters olan bir yandan keyfiyet içeren tıpkı vakitte siyasal kayırmacılığı özendirecek bu yasaya karşı durmamız gerekiyor. Taleplerimizi içeren yönetmeliğin iptali başvurusunu Danıştay’a yapacağız.” (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.